Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Sanoma Media Rauma Oy (y-tunnus 1566421-3)

2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Käyntiosoite: Susivuorentie 2, 26100 Rauma
Puh: 010 83 361
Sähköposti: tietosuoja@marvamedia.fi
 

3. REKISTERIN NIMI

Sanoma Media Rauma Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Sanoma Media Rauma Oy:n tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

- Palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.

- Yhtiön ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.

- Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin sekä Sanoma Media Rauma Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen sisältäen ei-merkittävän profiloinnin.

- Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

- Sanoma Media Rauma Oy:n asiakkaana olevan tai aiemmin olleen perustiedot, kuten nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä lisäksi titteli ja yritys.

- Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista kuten ostohistoria ja muut kirjanpidolliset tiedot.

- Sanoma Media Rauma Oy:n ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, asiakashistoria, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä muut palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot.

- Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö)

Keräämme käyttäjien käyttäytymistietoja sekä tietoa myös käyttäjien käyttämien laitteiden teknisistä ominaisuuksista käyttökokemuksen parantamiseksi. Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät evästekäytännöistämme.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Sanoma Media Rauma Oy:n valitsemille, ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Sanoma Media Rauma Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.
 

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta Sanoma Media Rauma Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten, kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Henkilötiedot voidaan välittää viranomaisille lain niin vaatiessa.

Asiakastietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tietoja suojataan asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tahattomalta ja/tai laittomalta pääsyltä, muutokselta, tuhoutumiselta tai muulta käsittelyltä mukaan lukien niiden luovuttamiselta ja siirrolta.


10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Sanoma Media Rauma Oy:n asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee lähettää kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi lähettää oikaisupyynnön kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistoa tai siirtoa ja rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.